0934 099 768

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THỔ CƯ

 
Điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa, thủ tục, quy định tách thửa đất nông nghiệp, tách sổ đỏ đất thổ cư theo luật hiện hành.
error: Bạn không được copy !!