0934 099 768

 

DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP, THỔ CƯ TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA, CẤP SỔ

 
Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp, diện tích đất thổ cư tối thiểu xây dựng nhà ở, chuyển mục đích sử dụng, đất nhỏ hơn tối thiểu được cấp sổ đỏ?
error: Bạn không được copy !!